Contactgegevens
T 078-7999945 078-7999945

Bij de uitvoer van haar taken als bewindvoerder volgt Beschermingsbewindkantoor Nederland de wettelijke bepalingen en de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Dit kantonrechtersorgaan beschrijft in haar aanbevelingen wat van een bewindvoerder kan worden verwacht. De taken van de bewindvoerder zijn die taken die tot een goed beheer van de financiën bijdragen. De bewindvoerder verzorgt dan bijvoorbeeld ook de volgende zaken:

 • innen van loon of uitkering;
 • indienen van aanvragen voor uitkeringen, belastingteruggaven, toeslagen, kwijtschelding van belastingen en bijzondere bijstand;
 • afhandeling van maandelijkse betalingsverplichtingen;
 • afsluiten van verzekeringen;
 • indienen van declaraties bij ziektekostenverzekeraars;
 • invullen van AWBZ-formulieren voor de eigen bijdrage;
 • belastingaangifte in Box 1.

Daarnaast stelt de bewindvoerder alle bij het bewind betrokken partijen (bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, de energieleverancier en schuldeisers) op de hoogte van de onderbewindstelling. De correspondentie met deze instanties handelt de bewindvoerder voortaan af.

De bewindvoerder opent tevens een nieuwe bankrekening (beheerrekening) voor het beheren van de financiën. Deze rekening wordt enkel beheerd door de bewindvoerder. De bestaande bankrekening wordt in het vervolg gebruikt als leefgeldrekening. De beheerrekening is eveneens een spaarrekening met een rentevergoeding die in goede verhouding staat tot het spaarsaldo en de maandelijkse kosten van deze bankrekening. Verder brengt de bewindvoerder het budget in evenwicht. Dat kan bij een te laag inkomen tot gevolg hebben dat bepaalde uitgaven niet meer kunnen plaatsvinden.

Bij de uitvoer van de taken van de bewindvoerder is medewerking door de cliënt van groot belang. Hoe beter en prettiger de samenwerking verloopt, hoe eerder er succes zal worden behaald. De bewindvoerder en de cliënt hebben beide hetzelfde doel voor ogen (een gezonde, stabiele financiële situatie), maar zonder een goede samenwerking is het bereiken van dat doel niet vanzelfsprekend.

 

Bijzondere taken van de bewindvoerder

Beschermingsbewindkantoor Nederland heeft voldoende kennis in huis om bijzondere handelingen voor de cliënt te verrichten of hiervoor ondersteuning te bieden. Daarbij gaat het onder meer om zaken als:

 • problematische schuldsanering;
 • juridische procedures;
 • het beheren van persoonsgebonden budgetten (PGB);
 • het ondersteunen bij het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit een wettelijke schuldsanering (WSNP);
 • opmaken van de belastingaangifte in Box 2 en 3;
 • verhuizing;
 • ontruiming, verkoop of aankoop van een woning.

Door de inzet van goed geschoolde en ervaren medewerkers is Beschermingsbewindkantoor Nederland zeer goed in staat ondersteuning te bieden in de bovengenoemde zaken. Voor enkele van deze werkzaamheden wordt wel een aanvullende vergoeding gevraagd naast het reguliere tarief dat door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wordt voorgeschreven. Voor de kosten van bewindvoering kan bijzondere bijstand bij de Sociale Dienst worden aangevraagd. Op basis van het inkomen en de vermogenspositie wordt vervolgens door de Sociale Dienst bepaald voor welke vergoeding de cliënt in aanmerking komt.

Bij de uitvoer van haar taken als bewindvoerder volgt Beschermingsbewindkantoor Nederland de wettelijke bepalingen en de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Dit kantonrechtersorgaan beschrijft in haar aanbevelingen wat van een bewindvoerder kan worden verwacht. De taken van de bewindvoerder zijn die taken die tot een goed beheer van de financiën bijdragen. De bewindvoerder verzorgt dan bijvoorbeeld ook de volgende zaken:

 • innen van loon of uitkering;
 • indienen van aanvragen voor uitkeringen, belastingteruggaven, toeslagen, kwijtschelding van belastingen en bijzondere bijstand;
 • afhandeling van maandelijkse betalingsverplichtingen;
 • afsluiten van verzekeringen;
 • indienen van declaraties bij ziektekostenverzekeraars;
 • invullen van AWBZ-formulieren voor de eigen bijdrage;
 • belastingaangifte in Box 1.

Daarnaast stelt de bewindvoerder alle bij het bewind betrokken partijen (bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, de energieleverancier en schuldeisers) op de hoogte van de onderbewindstelling. De correspondentie met deze instanties handelt de bewindvoerder voortaan af.

De bewindvoerder opent tevens een nieuwe bankrekening (beheerrekening) voor het beheren van de financiën. Deze rekening wordt enkel beheerd door de bewindvoerder. De bestaande bankrekening wordt in het vervolg gebruikt als leefgeldrekening. De beheerrekening is eveneens een spaarrekening met een rentevergoeding die in goede verhouding staat tot het spaarsaldo en de maandelijkse kosten van deze bankrekening. Verder brengt de bewindvoerder het budget in evenwicht. Dat kan bij een te laag inkomen tot gevolg hebben dat bepaalde uitgaven niet meer kunnen plaatsvinden.

Bij de uitvoer van de taken van de bewindvoerder is medewerking door de cliënt van groot belang. Hoe beter en prettiger de samenwerking verloopt, hoe eerder er succes zal worden behaald. De bewindvoerder en de cliënt hebben beide hetzelfde doel voor ogen (een gezonde, stabiele financiële situatie), maar zonder een goede samenwerking is het bereiken van dat doel niet vanzelfsprekend.

 

Bijzondere taken van de bewindvoerder

Beschermingsbewindkantoor Nederland heeft voldoende kennis in huis om bijzondere handelingen voor de cliënt te verrichten of hiervoor ondersteuning te bieden. Daarbij gaat het onder meer om zaken als:

 • problematische schuldsanering;
 • juridische procedures;
 • het beheren van persoonsgebonden budgetten (PGB);
 • het ondersteunen bij het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit een wettelijke schuldsanering (WSNP);
 • opmaken van de belastingaangifte in Box 2 en 3;
 • verhuizing;
 • ontruiming, verkoop of aankoop van een woning.

Door de inzet van goed geschoolde en ervaren medewerkers is Beschermingsbewindkantoor Nederland zeer goed in staat ondersteuning te bieden in de bovengenoemde zaken. Voor enkele van deze werkzaamheden wordt wel een aanvullende vergoeding gevraagd naast het reguliere tarief dat door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wordt voorgeschreven. Voor de kosten van bewindvoering kan bijzondere bijstand bij de Sociale Dienst worden aangevraagd. Op basis van het inkomen en de vermogenspositie wordt vervolgens door de Sociale Dienst bepaald voor welke vergoeding de cliënt in aanmerking komt.

Reacties niet mogelijk
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang