Contactgegevens
T 078-7999945 078-7999945

Kosten

Beschermingsbewindkantoor Nederland is een professionele organisatie met betrokken en geïnteresseerde medewerkers die er alles aan doen om samen met de cliënt een gezonde, stabiele financiële situatie te bereiken. De daarvoor gevraagde vergoeding is gebaseerd op de door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgestelde Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van 4 november 2014 en geïndexeerd volgens de Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2024.

In de Regeling is bepaald dat voor bewinden waarin een problematische schuldensituatie voorkomt een hogere vergoeding mag worden gevraagd. Daarnaast kan een aanvullende vergoeding worden gevraagd voor de buitengewone werkzaamheden rond een ontruiming of verkoop van een woning, een verhuizing of het beheer van een persoonsgebonden budget (PGB). De kantonrechter ziet erop toe dat de vergoeding voor zowel de cliënt als de bewindvoerder redelijk is.

De vergoedingen per 1 januari 2024 (inclusief btw) zijn:

Eén persoon

Vergoeding (incl. btw)

Met problematische schulden

 

Intake

€    751,41

€    751,41

 

Jaar

€ 1.597,20

€ 2.065,47

 

Eindrekening en -verantwoording

€    281,93

 

 

Echtpaar / Samenwonend

Vergoeding (incl. btw)

Eén partner met schulden

Beide partners met schulden

Intake

€    901,45

€    901,45

€    901,45

Jaar

€ 1.914,22

€ 2.197,36

€ 2.478,08

Eindrekening en -verantwoording

€    338,80

 

 

Forfaitaire vergoedingen

Vergoeding (incl. btw)

 

 

Ontruiming

€ 469,48

 

 

Beheer PGB

€ 704,22

 

 

Verhuizing

€ 469,48

 

 

Verkoop woning

€ 469,48

 

 

Voor de intakevergoeding verzorgt de bewindvoerder de opstart van de bewindvoering. Daartoe behoren:

  • het aanvragen van het bewind en indien nodig het meegaan naar de zitting;
  • het in kaart brengen van de samenstelling van het vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen;
  • alle reguliere werkzaamheden in verband met het compleet maken van het inkomen van de cliënt, zoals het aanvragen van een uitkering en toeslagen;
  • het regelen van bankzaken, zoals het openen van een beheerrekening;
  • het aanschrijven van alle bij het bewind betrokken organisaties.

Bijzondere Bijstand

De kosten van bewindvoering kunnen veelal vergoed worden vanuit bijzondere bijstand. Wanneer de cliënt een beperkt inkomen en vermogen heeft, vraagt de bewindvoerder altijd bijzondere bijstand aan voor de kosten van bewindvoering. In veel gevallen vergoedt de Sociale Dienst de jaarvergoeding, de intakevergoeding en de vergoeding voor bijzondere werkzaamheden volledig. Wanneer het inkomen echter te ver boven de bijstandsnorm ligt of er teveel spaargeld is opgebouwd, is het echter mogelijk dat de Sociale Dienst de kosten van bewindvoering gedeeltelijk of niet vergoedt. De cliënt dient een gedeelte van de kosten dan zelf te betalen. Mocht dat tot onoverkomelijke problemen leiden, dan wordt samen naar een passende oplossing gezocht.

De bewindvoerder streeft altijd naar volledige vergoeding van de kosten door de verstrekking van bijzondere bijstand. Dit levert voor zowel de cliënt als de bewindvoerder een aantrekkelijker en gemakkelijker verloop van het bewind op. 

Beloningsbeleid

Beschermingsbewindkantoor Nederland is een financiële onderneming en daarom verplicht te voldoen aan de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo, hoofdstuk 1.7 van de Wft). Dat betekent dat de onderneming een beheerst beloningsbeleid dient te hanteren. Het doel daarbij is om perverse prikkels te voorkomen die kunnen leiden tot ongewenste en onverantwoorde risico’s voor de onderneming of tot het niet centraal stellen van het belang van de cliënten.

Beschermingsbewindkantoor Nederland verklaart hierbij een beheerst beloningsbeleid toe te passen op basis van een marktconforme beloning voor haar medewerkers, zonder variabelere beloningen. Geen van de medewerkers wordt variabel beloond en geen van de medewerkers ontvangt een beloning van € 1 miljoen of meer.

Bewindvoering en budgetbeheer zijn bij uitstek diensten die zich kenmerken door een sterk maatschappelijk belang. Hierbij passen geen bovenmatige beloningen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang